Here All Strong Satellite Frequency (TP) For Tv Channels, C band frequency, Ku band frequency , free to air satellite tv frequency, digital satellite receiver frequency updates .Free satellite tv all strong satellite frequency are Asiasat 3S @ 105.5° East, Asiasat 5 @ 100.5° East, Nss 6 @ 95° East, Insat 3A @ 93.5° East, Measat 91E, Sun Dth 91.5° East,Yamal 201 @ 90° East,ST2 88E C, HORIZON 85E,Insat 4A @ 83° East,EXPRESS AM2 80E,Thaicom 5 @ 78.5° East,Apstar 2R @ 76.5° East,ABS 1 @ 75° East,INSAT 3C 74E,PANAMSAT 68E ,Intelsat 10 @ 68.5° East, INTELSAT 17, 66E, INTELSAT 904 60E, NSS 12, 57E, ASTRA 1F 55E,YAHSAT 52E, Yamal 202 @ 49° East,Türksat 2A @ 42° East,Türksat 2A @ 42° East,ARABSAT 5A 30E,Eurobird 9A @ 9° East,INSAT3 93E C KU BAND, HOTBIRD 13E KU BAND All Strong Satellite Frequency Update Daily .


Satellite Frequency (TP) For Tv Channels


All Strong Satellite Frequency (TP) For Tv Channels

Asiasat 3S @ 105.5° East

4020 V 27250
3684 V 2073

Asiasat 5 @ 100.5° East

4000 H 28125 Cband
AsiaSat 5 @ 100.5° East Dish Tv HD
12582 V 40700
12522 H 40700
3821 V 27500
12642 V 40700 ---->KU Band

Nss 6 @ 95° East

11151-V-27500/
11172 V 27500
12647 H 27500

Insat 3A @ 93.5° East

3732 V 6250 Ok Asiasat2 C
Insat 4B @ 93.5° East
10990 V 27500 Ok Asiasat2 Ku
3725 H 27500

Measat 91E 

Ku band
3631 H 4320
12723 H 30000

Sun Dth 91.5° East
12563 H 30000

Yamal 201 @ 90° East

3553 L 20000
for KU
10995 V 4285
11097 v 26470
4042 H 8681
11093 V 26471--->Ku Band

ST2 88E C

KU BAND
3657 H 3000
11546 V 43978

HORIZON 85E

 KU BAND
12000 H 28000

Insat 4A @ 83° East

4070 V 5000
3756 H 13333
ku
11550 H 30000

EXPRESS AM2 80E

C.BAND
3875 H 32000

Thaicom 5 @ 78.5° East

3545 V 30000
3960 V 30000
3520 H 28125
12272 H 30000-----> KU Band

Apstar 2R @ 76.5° East

3985 H 3700
3920 H 28340
3799 H 4330

ABS 1 @ 75° East

3559 V 28800
ku
12518 V 22000
3559 V 28800
12640 V 22000---->KU Band

INSAT 3C 74E 

C.BAND
3780 H 6250


PANAMSAT 68E 
C.BAND
4126 H 3255

Intelsat 10 @ 68.5° East

3922 V 7000
4115 V 8145
4166 H 3255

INTELSAT 17, 66E
 C.BAND
3845 H 30000

INTELSAT 906, 64E 
C.BAND
4090 V 3680

INTELSAT 902, 62E
KU BAND
11555 V 27500

INTELSAT 904 60E 
KU BAND
10964 H 3327

NSS 12, 57E 
KU BAND
12564 V 2500

ASTRA 1F 55E 
KU BAND
10968 V 10852

Express AM 22 @ 53° East
11495 H 5000
11682, V, 5000

YAHSAT 52E 
KU BAND
11881 V 27500

Yamal 202 @ 49° East
3970 V 4285
3950 V 3374

Intelsat 12 @ 45° East
11468 V 30000
11632 V 27690

Türksat 2A @ 42° East
11054 H 30000
10964 H 12800

HELLAS SAT 39E
KU BAND
11502 H 13333

Türksat 2A @ 42° East
3886, H, 6200
3945 H 4700
3973 V 6510
12687 V 2160

EUTELSAT 36E 
KU BAND
11429 H 2890

ARABSAT 5A 30E
KU BAND
10925 H 17000

Badr 4 @ 26° East
11919 H 27500
11900 v 27500

EUTELSAT 25E
 KU BAND
11585 V 27500

EUTELSAT 21E 
KU BAND
11601 V 2160


ARABSAT 20E 
C.BAND
4054 H 27500

Eutelsat W2M @ 16° East
10957 h 2820

Hot Bird 9 @ 13° East
11727 V 27500-3/4
10992 V 27500

Eurobird 9A @ 9° East
11996 V 27500
11977 H 27500

ABS 7 116E KU BEND
12514V2480

CHINASAT 115E
 C.BAND
3840 H 27500

PALPA D 113E
 C.BAND
3934 H 6620

NSS11 108E 
KU.BAND
12328 H 5000

ASIASAT 3S 105E
C.BAND
3684 V 2073

ASIASAT5 100E C KU BAND
3821 V 27500
12642 V 40700

NSS6 95E 
KU BAND
11172 V 27500

INSAT3 93E C KU BAND
3725 H 27500
10990 V 27500

MEASAT 91E C KU BAND
3631 H 4320
12723 H 30000

YAMAL 90E C KU BAND
4042 H 8681
11093 V 26471

ST2 88E C KU BAND
3657 H 3000
11546 V 43978

HORIZON 85E KU BAND
12000 H 28000

INSAT 4A 83E C.BAND
3756 H 13333

EXPRESS AM2 80E C.BAND
3875 H 32000

THAICOM 78E C KU BAND
3520 H 28125
12272 H 30000

APSTAR 76E C.BAND
3799 H 4330

ABS 75E C KU
3559 V 28800
12640 V 22000

INSAT 3C 74E C.BAND
3780 H 6250

PANAMSAT 68E C.BAND
4126 H 3255

INTELSAT 17, 66E C.BAND
3845 H 30000

INTELSAT 906, 64E C.BAND
4090 V 3680

INTELSAT 902, 62E KU BAND
11555 V 27500

INTELSAT 904 60E KU BAND
10964 H 3327

NSS 12, 57E KU BAND
12564 V 2500

ASTRA 1F 55E KU BAND
10968 V 10852

EXPRESS AM 53E KU BAND
11496 H
5000
EUTELSAT 21E KU BAND
11601 V 2160

ARABSAT 20E C.BAND
4054 H 27500

EUTELSAT 16E KU BAND
11046 H 10555

HOTBIRD 13E KU BAND
11054 H 27500

EUTELSAT 10E KU BAND
12611 H 9260

EUTELSAT 9E KU BAND
11939 H 27500

EUTELSAT 7E KU BAND
11222 H 27500

EUTELSAT 3
12677 V2190

AMOS 4WEST KU BAND
10843 V 27500

NILSAT,7W
11938V27500

YAHSAT 52E KU BAND
11881 V 27500

YAMAL 49E C.BAND
3950 V 3374

INTELSAT 45E KU BAND
11632 V 27690

TURKSAT 42E KU BAND
10964 H 12800

HELLAS SAT 39E KU BAND
11502 H 13333

PAKSAT 38E C KU BAND
3973 V 6510
12687 V 2160

EUTELSAT36E KU BAND
11429 H 2890

ARABSAT 5A 30E KU BAND
10925 H 17000

BADRSAT 26E KU BAND
11900 V 27500

EUTELSAT 25E KU BAND
11585 V 27500

All New Satellite Frequency (Tps) in Pakistan

ASIASAT5@100'E (C+KU)
3821 V 27500
12642 V 40700

NSS6@ 95'E (KU)
11172 V 27500

INSAT3@ 93'E (C+KU)
3725 H 27500
10990 V 27500

MEASAT @91'E (C+KU)
3631 H 4320
12723 H 30000

ABS 7@116'E (KU)
12514V2480

CHINASAT@115'E (C bnd)
3840 H 27500

PALPA D @113'E (C.bnd)
3934 H 6620

NSS11@108'E (KU)
12328 H 5000

YAMAL @90'E (C+KU)
4042 H 8681
11093 V 26471

EXPRESS AM2@80'E (C.bnd)
3875 H 32000

THAICOM @78'E (C+KU)
3520 H 28125
12272 H 30000

APSTAR @76'E (C.bnd)
3799 H 4330

ABS @75E (C+KU)
3559 V 28800
12640 V 22000

INSAT 3C@74'E (C.bnd)
3780 H 6250

PANAMSAT @68'E (C.bnd)
4126 H 3255

INTELSAT17 @66'E (C.bnd)
3845 H 30000

INTELSAT 906 @64'E (C.bnd)
4090 V 3680

INTELSAT 902 @62'E (KU)
11555 V 27500

INTELSAT 904 @60'E (KU)
10964 H 3327

NSS 12 @57E (KU)
12564 V 2500

 ASTRA 1F@55'E (KU)
10968 V 10852
 Siraj Update Center

TURKSAT @42'E (KU)
10964 H 12800

ST2 @88'E (C+KU)
3657 H 3000
11546 V 43978

HORIZON@85'E (KU)
12000 H 28000

INSAT @4A 83'E (C.bnd)
3756 H 13333

ASIASAT@3S 105E C.BAND
3684 V 2073

HELLASAT @39'E (KU)
11502 H 13333

PAKSAT 38E @ (C+KU)
4004 V 3333
12687 V 2160

EUTELSAT@36'E (KU)
11429 H 2890

ARABSAT 5A @30'E (KU)
10925 H 17000

EXPRESS AM @53'E (KU)
11496 H 5000

YAHSAT @52'E (KU)
11881 V 27500

YAMAL @49E (C.bnd)
3950 V 3374

INTELSAT @45'E (KU)
11632 V 27690

BADRSAT@ 26E (KU)
11900 V 27500

EUTELSAT @25E (KU)
11585 V 27500

EUTELSAT @21'E (KU)
11601 V 2160

 ARABSAT @20'E (C.bnd)
4054 H 27500

 EUTELSAT @9'E (KU)
11939 H 27500

 EUTELSAT @7'E (KU)
11222 H 27500

 EUTELSAT 3@'E
12677 V2190

 AMOS @4'W (KU)
10843 V 27500

 NILESAT@7'W (ku)
11938V27500

EUTELSAT @16'E (KU)
11046 H 10555

 HOTBIRD @13'E (KU)
11054 H 27500

 EUTELSAT @10'E (KU)
12611 H 9260

All Satellite Frequency( Tps )Of Papular Satellites

KU- INSTA3A 93E
10990V27500

C-ASIASAT2 100E
3998H28120
KU-NSS6 95E
12532V40690

C-Asiasat3s 105E
4040H26500

KU-YAMAL 90E
10990V2160

C-INSAT 4 83E
3949H3223

C-THAICOM 78E
3960V30000

C-APSTAR 76E
4100H3120
C-LM1 75E
3778H6240

C-PASS 7/10 68E
4160H6510

C-PAKSAT1 38E
4038H2890

KU-HOTBIRD 13E
10873V27500

KU-EUROBIRD 9E
11990V2750o

KU-BADR
11800H27500

Express 80e
nat geo wild
3875h32000

CHINA SAT6B
115E
4140V27500

NILE SAT 7W
11938V 27500

HOTBIRD 13E
11747v 27500
Quote
Lujdzo

KU- INSTA3A 93E
10990V27500

C-ASIASAT2 100E
3998H28120

KU-NSS6 95E
12532V40690

C-Asiasat3s 105E
4040H26500

KU-YAMAL 90E
10990V2160

C-INSAT 4 83E
3949H3223

C-THAICOM 78E
3960V30000

C-APSTAR 76E
4100H3120

C-LM1 75E
3778H6240

C-PASS 7/10 68E
4160H6510

C-PAKSAT1 38E
4038H2890

KU-HOTBIRD 13E
10873V27500

KU-EUROBIRD 9E
11990V2750o

KU-BADR
11800H27500

Express 80e
nat geo wild
3875h32000

CHINA SAT6B
115E
4140V27500

NILE SAT 7W
11938V 27500

HOTBIRD 13E
11747v 27500

Chinasat 115e 
c.band
tp:3840 h 27500

Palpa d 113e
 c.band
tp:3934 h 6620

Nss11 108e 
ku band
tp:12328 h 5000

Asiasat 3s 105e
 c.band
tp:3684 v 2073

Asiasat5 100e c+ku band
tp:3821 v 27500
tp:12642 v 40700

Nss 6 95e ku band
tp:11172 v 27500

insat3 93e c+ku band
tp:3725 h 27500
tp:10990 v 27500

Measat 91e c +ku band
tp:3631 h 4320
tp:12723 h 30000

Yamal 90e c+ku band
tp:4042 h 8681
tp:11093 v 26471

St2 88e c+ku band
tp:3657 h 3000
tp:11546 v 43978

Horizon 85e ku band
tp:12000 h 28000
Insat 3c 74e cband
tp:3780 h 6250

Panamsat 68e cband
tp:4126 h 3255

Intelsat 17, 66e c.band
tp:3845 h 30000
Intelsat 906, 64e cband
tp:4090 v 3680

Intelsat 902, 62e ku band
tp:11555 v 27500

Intelsat 904 60e ku band
tp:10964 h 3327

Nss 12, 57e ku band
tp:12564 v 2500
insat 4a 83e 
cband tp : 3756 h 13333
Express am2 80e
 c.band
tp:3875 h 32000

Thaicom 78e c+ku band
tp:3520 h 28125
tp:12272 h 30000
apstar 76e cband
tp:3799 h 4330

Abs 75e c+ku
tp:3559 v 28800
tp:12640 v 22000

Thor 5 at 0.8°W

12417 V 28000
Ku-Band
Amos 2 at 4.0°W

10806 H 30000
Ku-Band

Eutelsat 5 West A at 5.0°W

10970 V 29950
Ku-Band

Eutelsat 7 West A at 7.3°W

12245 V 27500
Ku-Band

Eutelsat 8 West A at 8.0°W

12534 H 5000
Ku-Band

Express AM44 at 11.0°W

11566 H 8000
Ku-Band

Eutelsat 12 West A at 12.5°W

11157 H 2900
Ku-Band

Telstar 12 at 15.0°W

10997 V 5090
Ku-Band

Intelsat 901 at 18.0°W

11606 H 12000
Ku-Band

NSS-7 at 20 west

12733 H 1500 S2
Ku-Band

SES 4 at 22.0°W

11653 H 14300
Ku-Band

Intelsat 905 at 24.5°W

11674 V 27500
Ku-Band

Intelsat 907 at 27.5°W UK

11495 V 44100
Ku-Band

Hispasat 1E at 30.0°W

12092 V 27500
Ku-Band

Intelsat 903 at 34.5°W

11027 v 5000
Ku-Band

Telstar 11N at 37.5°W

11679 V 4090
Ku-Band

Intelsat 14 at 45.0°W

11487 V 1238
Ku-Band


Post a Comment

 1. Replies
  1. dongtam
   game mu
   http://nhatroso.net/
   http://nhatroso.com/
   nhac san cuc manh
   tư vấn luật
   dịch vụ thành lập công ty trọn gói
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữchọc người, chính mình tính toán đi tìm trọng bảo, cũng không phải đến tranh mặt mũi, nên vì Hạo Thiên môn tranh mặt mũi thì rất đơn giản, nhưng hiện tại không phải thời điểm.

   - Lang Lễ, bây giờ còn không phải thời điểm.

   Nhạc Thành lập tức nhìn Lang Lễ nói, Hạo Thiên môn hiện tại tổng cộng bảy mươi người, tranh mặt mũi thật không phải thời điểm.

   Nhạc Thành ngồi sau, ánh mắt hướng về phía đại sảnh, nhìn thấy người của Đông Bạch Sơn, cũng được an bài tới đại điện vị trí thứ hai, lúc này người trong đại điện tựa hồ cũng không ít, thực lực thấp nhất đều là La Thiên thượng tiên, trong đó nhiều La Thiên thượng tiên hậu kỳ nhất.

   Mà lúc này Nhạc Thành cũng cảm giác được không ít nguười đang âm thầm đánh giá bốn người

   Delete
 2. The K Park không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi tận hưởng cuộc sống.Những tiện ích nội khu như cafe ngoài trời công viên ngoài trời bể bơi bốn mùa phòng tập gym trung tâm thương mại sân chơi trẻ em sẽ thỏa mãn nhu cầu của mọi cư dân.Sống ở chung cư The K Park là bạn đang lựa chọn một phong cách sống CÁ TÍNH-MẠNH MẼ-KHÁC BIỆT của riêng mình

  ReplyDelete

 
Top